För 35 år sedan

I backspegeln 2019 och framåt

 

1982

För 37 år sedan  1982 undersöktes vikingavraken vid inloppet till Foteviken.

1987 seglar vi vikingaskepp i roskildefjorden och första besöker den första vikingamarknaden

För 32 år sedan var jag med och seglade vikingaskepp i Roskildefjorden, jag upplevde min första vikingamarknad. En inköpt tovad mössa och en vikingatida väska blev vid detta tillfäll mina första vikingaattribut. Det var också då som de första planerna väcktes på att bygga ett vikingaskepp – en kopia av ett av vraken som påträffats vid Foteviken.

bild seglar vikingaskepp 

1986 startar föreningen SVEG
Åren innan Roskilde startade jag och Birger Enoksson  den maritima föreningen Skandinavien Viking Explorer, i dagligt tal förkortat till SVEG och där många vikingar är medlemmar i än idag. Därför blev det helt naturligt att vi deltog i experimentella arkeologiska experiment, närmare bestämt järnframställning i Höj vikingaby i Skåne, med kamrater som Anders Ödman och PU Hörberg involverade. Mycket intressant – vi lyckades med att bränna upp allt järn - slutprodukten blev en slagghög! Detta firade vi med övernattning i långhuset i 4 graders kyla.

Bild vikingabyn höj, järnframställning

 

Den maritima forskningen 1993 och bildande av Fotevikens museum 1995

För sådär 27 år sedan startade verksamheten med en markant maritimarkeologisk och skeppsteknologisk bas och forskning 1993. Detta utvecklades snart till grundandet av Fotevikens Museum som bildades  1995 med tyngdpunkt på förmedling och levandegörande av vår vikingatida och skånska historia. Vikingastaden blev ett synligt resultat av detta.

Bild på flotten  sökning med dykare

1998 bygger koggskepp och startar 2003 Koggmuseet i Malmö

Sedan dess har Museet också byggt två koggar som vi numera på uppdrag av Malmö stad driver inom ramen för ”Koggmuseet” inne i Malmö. Ett projekt  som kollegan Sven Rosborn mest  har arbetat med är ”Projekt 1692”. Detta är Nordens största digital historieprojekt och är samtidigt ett forskningsprojekt. Genom att använda oss av modern digital teknik byggs Malmö stad upp i en tredimensionell form.

 

koggen byggs , bild från koggmuseet utemiljöer


Lyssnande bybor. Från vänster (synliga ansikten): Lasse, Veronica, Björn och Vinga. Foto/copyright: Tobias Lindblom

Föreningens inriktning blev nu som en stödjande vänföreningen till Museet med stora ideella insatser. Den experimentella arkeologin järnframställning, smide, bronsgjutning, växtfärgning, garvning, samt inte minstrekonstruktion av vikingatida båtar och segling kombinerades med det maritima arbetet med avsökning av havet efter nya skeppsfynd samt tillsammans med Fotevikens museums marinarkeologer undersöka och dokumentera skeppsvraken i närområdet.

Fotevikens Museum med utveckling av Vikingareservatet experimentella research och forskning medförde också att förmedlingsverksamheten kunde utvecklas.

 

bild  erikemune seglar och vikingamuseet

Byalaget bildas 2000

Vi ska givetvis inte glömma Föreningen SVEGs byalag.  Denna bildades år 2000.  Ett fantastisk tillskott av människor med blicken för ett vikingatida liv och leverne. 

Föreningen SVEG skapade byalaget med regler för de frivilliga att använda Vikingamuseet miljöer och medverka till förmedling av vikingatida hantverk  genom levandegörande. 

Föreningen SVEG och Byalaget fick också en filial i Malmö när Koggmuseet öppnade och här bildades Skeppslaget 2005

Föreningensverksamheten gäller  vikingatid. Vikingatid utspelar sig vikingastaden och utökades med medeltid i  Malmö och Koggmuseet med sina medeltidskeppen. 

Senaste sammarbetet har också under åren utvecklats i samverkan med Skånes Hantverksinstitut och Medborgarskolan, Fotevikens Kulturcenter.  Detta då hantverket spelar en allt större roll.

 

byalaget gamla förstaside bilden

2020 FotevikensByalaget som egen föreningen och skiljs från föreningen SVEG

Nu skriver vi år 2019, 37 år efter att verksamhet fick sin start. infö 2020 är det ny tag och därav så flyttas den allmänna föreningsverksamhetet som föreningens SVEG drivit från börja till en Ny plattform www.svegfoteviken.se. Där hamnar verksamhet med Mariarkeologiska resreach,  veteranerna som var med och bildade föreningen.  Focus blir här experimentell archeologi som varet ett av fundamenterna hela tiden i föreningens verksamhet.

Fotevikens byalag

Blir även i fortsättningen en stödförening till Museet verksamhet och medvekar i de levande miljöerna. Med bas på levandegörande och hantverk i de vikingatida miljöerna blir focus tydligare. Det gamla Skeppslaget ingår här som Båtlaget isom del i föreningens verksamheten och ansvarar för de vikingatida båtarna.  Styrelse utgör därav Byalaget Råd som samverka med Museet och väljer in aktiva medlemmar att medverka i det vikingaliv och träffar som föreningen håller i. framöver kommer man också arbeta under namnet Fotevikens Byalag

bild i miljöerna och nuvarande byalaget

/Björn