För 35 år sedan

I backspegeln 2018

 

För 35 år sedan undersöktes vikingavraken vid inloppet till Foteviken. För 30 år sedan var jag med och seglade vikingaskepp i Roskildefjorden, jag upplevde min första vikingamarknad. En inköpt tovad mössa och en vikingatida väska blev vid detta tillfäll mina första vikingaattribut. Det var också då som de första planerna väcktes på att bygga ett vikingaskepp – en kopia av ett av vraken som påträffats vid Foteviken.

Åren innan Roskilde startade jag och Birger Enoksson  den maritima föreningen Skandinavien Viking Explorer, i dagligt tal förkortat till SVEG och där många vikingar är medlemmar i än idag. Därför blev det helt naturligt att vi deltog i experimentella arkeologiska experiment, närmare bestämt järnframställning i Höj vikingaby i Skåne, med kamrater som Anders Ödman och PU Hörberg involverade. Mycket intressant – vi lyckades med att bränna upp allt järn - slutprodukten blev en slagghög! Detta firade vi med övernattning i långhuset i 4 graders kyla.

För sådär 25 år sedan startade verksamheten med en markant maritimarkeologisk och skeppsteknologisk bas. Detta utvecklades snart till grundandet av Fotevikens Museum med tyngdpunkt på förmedling och levandegörande av vår vikingatida och skånska historia. Vikingastaden blev ett synligt resultat av detta.

Sedan dess har Museet också byggt två koggar som vi numera på uppdrag av Malmö stad driver inom ramen för ”Koggmuseet” inne i Malmö. Ett projekt  som kollegan Sven Rosborn mest  har arbetat med är ”Projekt 1692”. Detta är Nordens största digital historieprojekt och är samtidigt ett forskningsprojekt. Genom att använda oss av modern digital teknik byggs Malmö stad upp i en tredimensionell form.


Lyssnande bybor. Från vänster (synliga ansikten): Lasse, Veronica, Björn och Vinga. Foto/copyright: Tobias Lindblom

Vi ska givetvis inte glömma Föreningen SVEGs byalag. Ett fantastisk tillskott av människor med blicken för ett vikingatida liv och leverne.

Föreningensverksamheten gäller  vikingatid. Vikingatid utspelar sig vikingastaden

Senaste sammarbetstillskotten är samverkan med skånes Hantverksinstitut och MedborgarskolanFoteviken.  Detta då hantverket spelar en allt större roll.

/Björn